Бізнес-трансформації агроринку

Проект присвячений трансформації агроіндустрії з сировинної до високорозвиненої галузі з високою доданою вартістю.
Наша мета – рухати агро до сегментів агріфуд, агроенерго (біоенергетика, що використовує агровідходи та культури для виробництва теплової та електричної енергії), поєднує агро з іншими галузями – машинобудуванням, будівництвом. Та допомагає експортувати агропродукцію на розвинені ринки в руки кінцевих споживачів-переробників та спеціалізованих професійних трейдерів.
Також ми плануємо долучати і розвивати фуд тех. І агрітех, залучаючи технологів від харчопрому та айті до розвитку високотехнологічного агро.